• Β΄ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την Εκλογή Μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Β΄ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την Εκλογή Μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

    Αναζητήστε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο “Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στις θαλασσιές ροές και στις ροές σε ανοικτούς αγωγούς” στον ακόλουθο σύνδεσμο:

     Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ