• Β΄ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση Θέσης Μέλους Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Καθηγητή – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Β΄ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση Θέσης Μέλους Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Καθηγητή

    Αναζητήστε την πρόσκληση για τη Β΄ συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Δομικών Υλικών με έμφαση στον έλεγχο της Δομικής Ακεραιότητας” στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ