• Αντιστοιχίες Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 2013-2014 (ΤΕΙΔΕ) με Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 (ΠΑΠΕΛ) – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Αντιστοιχίες Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 2013-2014 (ΤΕΙΔΕ) με Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 (ΠΑΠΕΛ)

    Αντιστοιχίες Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 2013-2014 (ΤΕΙΔΕ) με Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 (ΠΑΠΕΛ)

    Αναζητήστε αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 ΜΕ ΝΕΟ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2019