• Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

  Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων (θεωρίες και εργαστήρια) για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας e-studentsαυστηρά και μόνο από την Παρασκευή 01/03/2019 έως και την Παρασκευή 08/03/2019.

  Επισημαίνεται ότι το εαρινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα του Β΄, Δ΄ και Στ΄ εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

  Σημειώνεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχουν όλοι οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησής τους ή τις υποχρεώσεις τους.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση εργαστηριακού μέρους μαθήματος προϋποθέτει και την ταυτόχρονη δήλωση της θεωρίας ή να έχει δηλωθεί η θεωρία στο παρελθόν.

  Όσοι φοιτητές αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ανανέωση εγγραφής, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος μόνο μέσω e-mail στο ipodomi@teiwest.gr. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι δυνατή μόνο με χρήση του Ακαδημαϊκού Λογαριασμού (που πρέπει να έχετε ήδη ενεργοποιήσει μέσω της πλατφόρμας Uregister)

  Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019