• Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων

    Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να ενημερωθούν για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αντιμετώπιση της αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ