• Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

    Αναρτήθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος με αντικείμενο “Στατική Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία και Ξύλο”.

    Λεπτομέρειες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ