• Ανάρτηση Βαθμολογιών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ανάρτηση Βαθμολογιών

    Ανάρτηση Βαθμολογιών

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι κατά το τρέχον εξάμηνο οι βαθμολογίες των εξετάσεων θα αναρτηθούν μόνο στην πλατφόρμα e-students.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ